SHAE DUPUY – WISHING ON YOU

41,807 VIEWS

SHAE DUPUY – LIAR (ACOUSTIC)

73,200 VIEWS

SHAE DUPUY – DRINK ABOUT IT

168,560 VIEWS

SHAE DUPUY – GOOD FOR ME

70,263 VIEWS

SHAE DUPUY – TIN MAN

116,189 VIEWS

SHAE DUPUY – IN MY FATHER’S EYES

64,226 VIEWS

SHAE DUPUY – BREAKDOWN

69,807 VIEWS

SHAE DUPUY – GRANDPA’S TRUCK

52,034 VIEWS

SHAE DUPUY – WRITING “TIN MAN”

22,239 VIEWS